Μπρελόκ & Σημειωματάρια

Μεταλλικό μπρελόκ για ανέπαφες καθημερινές εργασίες

Πλαστικό μπρελόκ για ανέπαφες καθημερινές εργασίες

Μπρελόκ από bamboo για ανέπαφες καθημερινές εργασίες

Πλαστικό αντιβακτηριδιακό μπρελόκ με κέρμα καροτσιών
σύμφωνο με ISO22196.

Σημειωματάριο B7 από δερματίνη με αντιβακτηριδιακή
προστασία στην εξωτερική επιφάνεια σύμφωνο με
ISO22196, με σελιδοδείκτη και λάστιχο 80 κενά φύλλα.

Σημειωματάριο Α5 από δερματίνη με αντιβακτηριδιακή
προστασία στην εξωτερική επιφάνεια σύμφωνο με
ISO22196, με σελιδοδείκτη και λάστιχο και 96 φύλλα με
γραμμές.

Πλαστικό αντιβακτηριδιακό μπρελόκ με κέρμα καροτσιών
σύμφωνο με ISO22196.

Σημειωματάριο B7 από δερματίνη με αντιβακτηριδιακή
προστασία στην εξωτερική επιφάνεια σύμφωνο με
ISO22196, με σελιδοδείκτη και λάστιχο 80 κενά φύλλα.

Σημειωματάριο Α5 από δερματίνη με αντιβακτηριδιακή
προστασία στην εξωτερική επιφάνεια σύμφωνο με
ISO22196, με σελιδοδείκτη και λάστιχο και 96 φύλλα με
γραμμές.

Σημειωματάριο Α5 από δερματίνη με αντιβακτηριδιακή προστασία στην εξωτερική επιφάνεια σύμφωνο με ISO22196, με σελιδοδείκτη και λάστιχο στο ίδιο χρώμα και 100 κενά φύλλα.